Perzische tapijten


Perzie het huidige Iraan is de thuisbasis van het oorspronkelijke Oosterstapijt. Ook komen de meeste motieven, patronen en traditionele verkleuringen van perzische tapijten daar vandaan.

 

Door de eeuwen heen werden de perzische tapijten als waardevolle erf stukken doorgeven van ene generatie naar de andere.  Uitvoer van Perzische tapijten begon al in de 16'de eeuw, en vanaf jaren 1850 zijn er Amerikaanse en Eurpeese ( Engeland, Duitsland ) bedrijven opgericht in Meshed,Tabriz,Kerman en Sultanabad (Arak) waardoor de ontwikkeling van de perzische tapijten zich verder heeft ontwikkeld als kunstvorm voor het interieur van huizen in bovengenoemde continenten.

 

Perzische tapijten zijn in het algemeen van hoge kwaliteit waardoor hoge prijzen er voor betaald worden. Dit zijn perzische tapijten die in Isphahan, Kashan,Tabriz Bidjar,en Qoum  worden geknoopt. Gelukkig wordt er rekening gehouden met de productie zodat er van alle sigmenten, het perzishe tapijt als koopwaar gehonoreerd kan worden.

 

Terwijl in de grote steden in het verleden workshops een belangerijke factor waren worden heden daagse perzische tapijten kleinere dorpen en steden geknoopt.

 Perzishe tapijten zijn over het algemeen genoemd na het dorp,stad , stam (nomaden) of het disrict waar perzische tapijt wordt geweven en verzameld voor binnenlands gebruik of voor het export er van. Ook is de perzischt tapijt herkenbaar door de techniek,patroon kleurlenpallet en het weven welke stad hij afkomstig is.

 

Populaire perzische tapijt stijlen zijn Abadeh, Bidjar,Gabbeh,Heriz,Kashan (Keshan), Kirman (Kerman), Meshed (Mashad),Senneh, Nain,Tabriz, Ziegler.

 

 

 

 

Deze moeten voorzien in vlees, melk en wol. Elk volk heeft een verschillende traditie en dit komt vooral tot uiting in hun tapijtweefkunst. Ze hebben een ingeboren liefde voor patronen en kleuren. Hun kleuren winnen ze uit de planten die ze verzamelen. Bepaalde motieven kunnen zelfs aangeven door welke familie ze gemaakt werden.